• بنر شماره دو سایت پرسوناژ
  • بنر شماره یک سایت پرسوناژ

این پروژه با همکاری شرکت تجاری dolcha saray در سال 2007 میلادی در  شهر توریستی باکو طراحی و اجرا شد.در طراحی این بنا سعی شد از شیوه های ایرانی استفاده شود
Order Online