• بنر شماره دو سایت پرسوناژ
  • بنر شماره یک سایت پرسوناژ
رستوران نمک

رستوران نمک

طراحي پروژه با تحقيقاتي بر روي نوع مناسب نمك هاي محلي و تركيبات ان با صمغ هاي طبيعي شروع شد و در ادامه طراحي ديواره ها و سقف و پلكان جهت ايجاد نگاهي مدرن به غارهاي نمكي انجام شد. نام پروژه: رستوران نمک زير بناي كل پروژه: ١٥٠ متر مربع تعداد طبقات: ۲ طبقه محل پروژه: شیراز- خیابان عفیف آباد طراح: مهندس علیرضا امتیاز

نوع خبر: :  اخبار معماری ایران   :| :: تاریخ : 1392/12/23

Order Online