• بنر شماره دو سایت پرسوناژ
  • بنر شماره یک سایت پرسوناژ
ساخت مجتمع مسکونی شبیه قله های یخی !

ساخت مجتمع مسکونی شبیه قله های یخی !

این قله های بر افراشته به گونه ای ساخته شده اند که هم به ساختمان ها و خانه های همسایه اجازه ی حفظ ویژگی های خود را داده اند و هم خود را با تمام شگفتی های زیباییشان به آرامی زیر نور خورشید در بین تمامی این شلوغی ها قرار گرفته و از تماشای اقیانوس لذت می برند. ساخت مجتمع مسکونی شبیه قله های یخی! جایی که در عکس ها مشاهده می کنید شاید شبیه به قصر برفی در یک مکان آرام به نظر بیاید اما در کمال تعجب باید بدانید که این ساختمان های رویایی در میان انبوه رفت و آمد کشتی ها و ازدحام معمول بندر آرهوس دانمارک جای گرفته اند!

نوع خبر: :  اخبار معماری جهان   :| :: تاریخ : 1393/08/09

Order Online